Співпраця зі стейкхолдерами освітньої програми 017 Фізичної культури і спорту

15 лютого 2022 року кафедрою теорії і методики фізичного виховання і спорту був проведений круглий стіл зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми 017 Фізична культура і спорту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: ««Актуальні питання підготовки фахівців сфери фізичної культури і спорту» з використанням програми ZOOM під модераторством гаранта ОП Дутчака Ю.В.

Захід проводився з метою отримання від стейкхолдерів об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволеності станом освітнього процесу, рівня якості вищої освіти за означеною освітньо-професійною програмою, забезпечення зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу та розроблення пропозицій щодо його покращення.

В якості стейкхолдерів до круглого столу були долучені: начальник управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА Томусяк Н. П., завідувач кафедри ТМФВС ХНУ д.п.н, доцент Солтик О. О., завідувач кафедри ФТ, Е, ФКС ХІСТ Університету «Україна» к.п.н., доцент Кравчук Л. С., професор кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології   ХГПА д.п.н., професор Мозолєв О.М., завуч Хмельницької обласної ДЮСШ «Динамо» Домбровська К. Ю., студентка академічної групи ФКС-19 Чопик А. О.

Робота круглого столу розпочалась з вітального слова проректора з науково-педагогічної роботи к. е. н., доцента Лопатовського В. Г. та декана факультету здоров’я, психології, фізичної культури та спорту д. п. н., професора Павлюка Є.О..

Перспективи розвитку сфери фізичної культури та спорту у Хмельницькій області та роль тренера-викладача у цьому процесі охарактеризувала Томусяк Н. П.. У своєму виступі Солтик О. О. окреслив перспективи вдосконалення освітньої програми 017 Фізична культура і спорт бакалаврського рівня вищої освіти за результатами попередньої акредитаційної експертизи. За результатами аналізу змісту освітньої програми 017 Фізична культура і спорт бакалаврського рівня вищої освіти, проведеного Кравчук Л. С., була внесена пропозиція про зміну змісту та назви освітніх компонентів, що реалізуються у вигляді курсових робіт.  Професор кафедри туризму, теорії і методики фізичної культури та валеології ХГПА Мозолєв О. М. у своєму виступі зосередив увагу на важливості формування у майбутніх фахівців ФКС компетентностей пов’язаних з проведенням занять з фізичного виховання за дистанційними технологіями та презентував посібник з цієї проблематики. Особливу увагу учасників круглого столу викликав виступ Домбровської К. Ю. про особливості професійної діяльності тренера-викладача ДЮСШ в сучасних умовах, яка підкреслила необхідність збільшення частки практичної підготовки майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту. Чопик А О. у своєму виступі рекомендувала здійснити заходи з вдосконалення системи «Електронний університет» щодо вільного вибору дисциплін.

За результатами роботи круглого столу були сформовані пропозиції стосовно перегляду освітньо-професійної програми 017 Фізична культура і спорт задля підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної  культури і спорту, які будуть розглянуті на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту.

Юрій ДУТЧАК,

професор кафедри теорії і методики

фізичного виховання і спорту