……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Дрогобицьким державним педагогічний університетом імені Івана Франка

Угода про співробітництво з Дрогобицьким державним педагогічний університетом імені Івана Франка спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Угода про співробітництво з Дрогобицьким державним педагогічний університетом імені Івана Франка предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Національним університетом фізичного виховання і спорту України

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю із Запорізьким національним університетом

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Бердянським державним педагогічним університетом

Угода про співробітництво з Бердянським державним педагогічним університетом

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Договір про співпрацю з Донбаським державним педагогічним університетом

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..