Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах”202120222023
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”202120222023
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “МЕДИКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ”202120222023
Анкета оцінювання освітньої програми “Середня освіта (Фізична культура)” за магістерським рівнем освіти:202120222023
Анкетування щодо якості інформаційного забезпечення здобувачів вищої освіти спеціальності 014 другого (магістерського) рівня202120222023
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВНЗ”202120222023
Опитування роботодавців202120222023
Опитування науково-педагогічних працівників ХНУ щодо удосконалення освітнього процесу202120222023
Анкета щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) (педагогічна практика)202120222023
Опитування викладачів щодо дотримання академічної доброчесності202120222023
Анкета  опитування здобувачів вищої освіти ХНУ щодо виявлення будь-яких проявів насильства на факультеті здоров’я, психології, фізичної культури та спорту202120222023
Анкета  опитування здобувачів вищої освіти ХНУ щодо задоволеності освітнім середовищем та матеріальними ресурсами202120222023
Анкета  “Адемічна доброчесність”  для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня ОП Середня освіта (фізична культура)202120222023