Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах”2022-20232023-2024
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”2022-20232023-2024
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “МЕДИКО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ”2022-20232023-2024
Анкета оцінювання освітньої програми “Середня освіта (Фізична культура)” за магістерським рівнем освіти:2022-20232023-2024
Анкетування щодо якості інформаційного забезпечення здобувачів вищої освіти спеціальності 014 другого (магістерського) рівня2022-20232023-2024
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни “ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВНЗ”2022-20232023-2024
Оцінювання якості викладання навчальної дисципліни ” Гігієна фізичного виховання, спорту та основи раціонального харчування”2022-20232023-2024
Опитування роботодавців2022-20232023-2024
Опитування науково-педагогічних працівників ХНУ щодо удосконалення освітнього процесу2022-20232023-2024
Анкета щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (фізична культура) (педагогічна практика)2022-20232023-2024
Опитування викладачів щодо дотримання академічної доброчесності2022-20232023-2024
Анкета  опитування здобувачів вищої освіти ХНУ щодо виявлення будь-яких проявів насильства на факультеті здоров’я, психології, фізичної культури та спорту2022-20232023-2024
Анкета  опитування здобувачів вищої освіти ХНУ щодо задоволеності освітнім середовищем та матеріальними ресурсами2022-20232023-2024
Анкета  “Адемічна доброчесність”  для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня ОП Середня освіта (фізична культура)2022-20232023-2024