Робочі програми на ОП ФКСм 2021:

Методичка_Комплексна_курсова_робота_2021

Методичні рекомендації_Кваліфікаційна робота_2021

Програма атестаційного іспиту_2021

Програма_Науково-пед.практики у ЗВО_2021

РП _Методологія та організація наукових досліджень_2021

РП_Акмеологія фізичного виховання і спорту 2021

РП_Актуальні проблеми ФКіС_2021

РП_Іноземна мова (за проф.спрямуванням)_2021

РП_Інформаційна культура фахівця фізичної культури і спорту_2021

РП_Науково-метод.забезпечення діяльності суб’єктів фізичної культури і спорту_2021

РП_Основи теорії та методики спорт.відбору та орієнтації_2021

РП_Педагогiка_вищоi_освiти_2021

РП_Переддипломна практика 2021

РП_Сучасні тренди в управлінні закладами ФКіС_2021

РП_Філософія освіти_2021

Силабуси робочих програм на ОП ФКСм 2021:

Силабус Акмеологія ФВіС 2021

Силабус Іноземна мова 2021

Силабус_Актуальні пробеми ФКіС_2021

Силабус_Інформаційна культура фахівця_ФКіС_2021

Силабус_Методологія та організація наукових досліджень_2021

Силабус_Науково-метод.забезп.діяльності суб’єктів фізичної культури і спорту_2021

Силабус_Основи теорії та методики спорт.відбору_2021

Силабус_Педагогіка вищої освіти_2021

Силабус_Сучасні тренди в управлінні закладами ФКіС_2021

Силабус_Філософія освіти_2021

Робочі програми на ОП ФКСм 2020:

Курсова робота з проблем фізичної культури і спорту_2020

Програма Науково-пед.практики у ЗВО_2020

Програма практики за профілем майбутньої професії 2020

Робоча програма – Педагогіка вищої освіти

РП _Методологія та організація наукових досліджень_2020

РП Педагогіка вищої освіти 2020

РП_Акмеологія фізичного виховання і спорту_ 2020

РП_Актуальні проблеми фізичної культури і спорту 2020

РП_Іноземна мова_2020

РП_Інформаційна культура фахівця ФКіС_2020

РП_Науково-метод._забезпечення_дiял_ностi_суб’eктiв_ФКіС_2020

РП_Основи теорії та методики спорт.відбору та орієнтації_2020

РП_Сучасні тренди в управлінні закладами ФКіС_2020

РП_Філософія освіти_2020

Силабуси робочих програм на ОП ФКСм 2020:

Силабус Актуальні проблеми фізичної культури і спорту_2020

Силабус_Акмеологія фізичного виховання і спорту_2020

Силабус_Іноземна мова 2020

Силабус_Інформаційна культура фахівця ФКіС_2020

Силабус_Методологія і організація наук.досліджень_2020

Силабус_Науково-метод.забезпечення_дiяльностi_суб’єктiв_ФКіС_2020

Силабус_Основи теорії та методики спорт.відбору та орієнтації_2020

Силабус_Педагогіка вищої освіти_2020

Силабус_Сучасні тренди в управлінні закладами ФКіС_2020

Силабус_Філософія освіти_2020