……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Work program of the academic discipline “Sports Management in Education”

Робоча програма навчальної дисципліни “Медико-біологічне забезпечення фізичного виховання”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційна культура фахівця фізичної культури і спорту”

Робоча програма навчальної дисципліни “Психолого-педагогічні основи фізичного виховання в освіті”

Програма педагогічної практики ІІІ

Програма педагогічної практики ІІ

Програма педагогічної практики І

Методичні рекомендації та настанови до виконання курсової роботи

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання фізичного виховання у ЗВО”

Робоча програма навчальної дисципліни “Спортивний менеджмент в освіті”

Робоча програма навчальної дисципліни “Фізична рекреація”

Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень”

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія і методика викладання фізичного виховання у ЗЗСО”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..