Анкета щодо оцінювання якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти (ФКС перший бакалаврський рівень, 1 курс)

Анкета  “Адемічна доброчесність”  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОП Фізична культура і спорт

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Анкетування здобувачів освіти ОП Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня (1 курс)

Анкетування здобувачів освіти ОП Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня (2 курс)

Анкетування здобувачів освіти ОП Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня (3 курс)

Анкетування здобувачів освіти ОП Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня (4 курс)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….