……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт 2022 рік

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Теми курсових робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на 2022-2023 н.р. для денної форми навчання

Теми курсових робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на 2022-2023 н.р. для заочної форми навчання

Теми курсових робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на 2021-2022 н.р. для заочної форми навчання

Теми курсових робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на 2021-2022 н.р. для денної форми навчання

Теми курсових робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на 2020-2021 н.р. для заочної форми навчання

Теми курсових робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) на 2020-2021 н.р

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Список кваліфікаційних робіт для вибору студентами-магістрами

Теми кваліфікаційних робіт, обрані магістрами