опитування студентів-магістрів з метою покращення якості навчання за освітньою програмою 017 фізична культура і спорт

https://docs.google.com/forms/d/1-qTt_ZxCMtXckgdxRgR17FXxyHyQjnt75iNYhOCbdts/edit

Результати анкетування щодо якості навчання за ОП ФКСм

Опитування студентів-магістрів щодо ВИЗНАЧЕННЯ якості ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ДРУГОГО МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ У 1 СЕМЕСТРІ:

https://docs.google.com/forms/d/1J46vyozLL49QfiHCylD5TVkr_0IcqOjHp91jTH6Z93k/edit?gxids=7628

Результати анкетування щодо якості освітніх компонентів

 

Опитування студентів-магістрів щодо моніторингу якості організації самостійної роботи в освітньому процесі за дистанційними технологіями навчання:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6xbdJytv80wpTJNMI-dbnPmKXocsr_PFNUph-BkqJgO70hg/viewform

Результати анкетування щодо якості організації самостійної роботи:  http://vzia.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/13/2020/12/fokus-grupy_SRS_2020_promizhnyj-1.pdf