Перша педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти

Проходження практики за профілем майбутньої професії має важливе значення для успішного входження у трудову діяльність студента. Навчаючись у закладі вищої освіти, здобувачі вищої освіти за другим (магістерським рівнем) спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), мають можливість проходити педагогічну практику у відповідності із графіком освітнього процесу в різних закладах загальної середньої освіти м. Хмельницького та за основним місцем проживання студентів, згідно укладених угод про проходження практики.

Метою першої педагогічної практики є набуття умінь та навичок організації навчального і виховного процесу у закладах загальної середньої освіти; освоєння теорії і методики викладацької діяльності, зокрема, підготовки і проведення занять, організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти; засвоєння основ навчально-методичної діяльності у закладах освіти.

Педагогічна практика – одна із активних форм навчання, ланка, яка пов’язує теоретичне навчання і самостійну діяльність студентів по виконанню обов’язків учителя фізичної культури в закладах загальної середньої освіти. В процесі практичної  діяльності студенти знайомляться зі специфікою предмета “Фізична культура”. Спостереження за віковими, психоемоційними та індивідуальними особливостями учнів дають можливість зробити правильні педагогічні висновки про розвиток особистості, і, в залежності від цього, обґрунтовано розв’язувати навчально-виховні завдання під час проведення уроків.

Після ознайомлення з матеріальною базою, навчально-методичною документацією, спостереженням за проведенням уроків керівника, практиканти прислуховуючись до його порад та методичних вказівок проводили заняття з фізичної культури у відповідності до теми уроку, з учнями різних вікових груп, вирішуючи освітні, оздоровчі та виховні завдання кожного уроку. У молодшій школі, із учнями проводили фізкультпаузи, фізкультхвилинки, рухливі перерви. Однією із умов успішного завершення проходження практики було проведення відкритого уроку, визначення стану фізичних можливостей школярів та вміння зробити відбір школярів до занять з різних видів спорту.

Фахівці на базі практики, передавали свій неоціненний досвід в професійній діяльності, студентам-практикантам Хмельницького національного університету, адже серед них були кваліфіковані спеціалісти, вищої категорії. Набуті знання, навики та вміння проходження педагогічної практики дали можливість студентам успішно оволодіти ними та захистити педагогічну практику на кафедрі теорії і методики фізичного виховання і спорту.

Студенти-практиканти мали можливість набувати досвід фахівця з фізичного виховання завдячуючи підтримці педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти. Адміністрація університету, професорсько-викладацький склад кафедри теорії і методики фізичного вихованні і спорту дякують керівникам практик за якісне проведення фахової практики, за допомогу, підтримку й надану можливість реалізації перших кроків у педагогічній діяльності наших студентів.

Віра БАЗИЛЬЧУК
Доцент кафедри ТМФВС