ПІДСУМКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ №2 СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)»

З 15 травня по 10 червня 2023 р. здобувачі вищої освіти магістри, спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» проходили педагогічну практику №2 у закладах загальної середньої освіти м. Хмельницького та за основним місцем проживання студентів, згідно укладених угод про проходження педагогічної практики.
Незважаючи на непрості реалії нашого життя, практика розпочалася вчасно згідно з навчальним планом. Метою педагогічної практики є закріплення, поглиблення й узагальнення теоретичних знань, здобутих майбутніми фахівцями під час навчання за освітньою програмою освоєння теорії і методики викладацької діяльності та набуття практичних навичок з організації та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у підготовці до самостійного і творчого виконання основних професійно-педагогічних функцій вчителя фізичної культури у реальному навчально-виховному процесі; формуванні професійних і психологічних якостей особистості майбутнього спеціаліста з фізичної культури відповідно до сучасних вимог щодо працівників сфери педагогічної діяльності; формуванні інтересу у здобувачів до обраної професії, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності.
Педагогічна практика № 2 спрямована на закріплення знань теоретичного курсу з теорії і методики викладання фізичної культури у закладах загальної середньої освіти та психолого-педагогічні основи фізичного виховання в освіті. Вона сприяє інтеграції знань, отриманих студентом під час теоретичного навчання.
Здобувачі ознайомилися з структурою, формами, методами та змістом роботи у закладах загальної середньої освіти. Вони спостерігали за роботою вчителя фізичної культури в режимі шкільного дня, позакласній та позашкільній діяльності. Фахівці на базах практики передавали свій досвід студентам, допомагали у розробці спортивного свята, одноденного туристичного походу. Студенти набули досвід у проведенні «Дня здоров’я» та проведенні ранкових руханок, фізкультхвилинок та рухливих ігор у шкільному таборі .

Привітання адміністрації закладу з учнями «День здоров’я»
Виступ команди

Проведення одноденного туристичного походу.

Віта ХІМІЧ,
доцент кафедри ТМФВіС