ПРАКТИКИ – ПРОФЕСІОНАЛИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

В сучасних умовах, умовах війни в нашій державі, забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців є однією з найважливіших проблем, адже якісне виконання своїх обов’язків на своєму робочому місці є вкладом у нашу спільну перемогу над ворогом.

Одним з шляхів підвищення якості освіти є залучення до освітнього процесу професіоналів, які забезпечать формування конкурентоздатних та ефективних фахівців спортивного спрямування.

В межах освітнього компоненту «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)» освітньо-професійної програми 017 Фізичної культури і спорту бакалаврського рівня вищої освіти 26 травня 20022 року було проведено в академічній групі ФКС-18-1 лекційне заняття на тему: «Особливості використання методів маркетингового аналізу при дослідженні ринку фізкультурно-спортивних послуг». Заняття проводила  Середа Наталія Віталіївна ­­– кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри менеджменту фізичної культури Харківської державної академії фізичної культури, член Української асоціації маркетингу.

Особливий інтерес серед учасників лекційного заняття викликали нові підходи до видів digtal маркетингового аудиту.

Приємно відзначити, що до лекційного заняття долучились науково-педагогічні працівники кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту та студенти та магістранти академічних  груп ФТ-18-1 та СОФКм-21.

Переконані, що проведення подібних заходів буде сприяти покращенню якості освітнього процесу в університеті.

Юрій ДУТЧАК,
професор кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту