Презентація проєкту «Спортивний порадник-довідник»

26 травня 2023 р. у залі засідань Вченої ради Хмельницького національного університету відбулася презентація проєкту «Спортивний порадник-довідник».

Під час презентації робочою групою проєкту «Спортивний порадник-довідник» були присутні керівництво Хмельницького національного університету: ректор університету Сергій Матюх, проректор з наукової роботи Олег Синюк і декан факультету здоров’я, психології, фізичної культури і спорту Євген Павлюк. Також важливу участь в обговорені проєкту брали виконуюча обов’язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська, заступник начальника Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Тетяна Загрійчук і директор спортивного культурного центру «Плоскирів» Роман Гурницький.

Сергій Матюх, Ольга Кшановська, Тетяна Загрійчук

Головною метою проєкту є розробка дієвого механізму залучення дітей і підлітків до фізичної активності через систематичні заняття різними видами спорту, що культивуються у місті, та встановленні здорового способу життя в їхньому середовищі.

          У рамках проєкту передбачається здійснення комплексного обстеження, вивчення морфо-функціональних показників, психологічних показників, врахування рівня фізичної підготовленості учнів закладів загальної середньої освіти, що сприятиме інформуванню учнів про найоптимальніший підбір видів спорту, що культивуються у місті.

          Для реалізації проєкту визначено наступні етапи:

 1. Аналіз видів спорту, що культивуються в регіоні.
 2. Розробка інформативних показників (індикаторів) для кожного виду спорту, що культивуються в регіоні.
 3. Створення діагностичного комплексу, з врахуванням специфіки кожного виду спорту.
 4. Розробка алгоритму визначення видів спорту, що найкраще підходять для окремо взятого учня.
 5. Розробка комп’ютерної програми (мобільного додатку), яка б визначала найбільш оптимальні види спорту для кожного учня.
 6. Обстеження учнів закладів загальної середньої освіти.
 7. Надання рекомендацій, щодо спортивного орієнтування учням, батькам, тренерам з видів спорту ДЮСШ.

Для реалізації проєкту утворено мультидисциплінарну робочу групу із здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників університету двох кафедр: кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту та кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем. Зокрема до розробників проєкту увійшли від кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту: завідувач кафедри Олександр Солтик; професор Юрій Дутчак; доцент Віра Базильчук. Від кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем до складу розробників увійшли старший викладач кафедри Ольга Павлова та студенти спеціальності комп’ютерної інженерії, що є членами студентського конструкторського бюро університету: Валерія Швайко, Юлія Ільчишена, Захар Фесік, Денис Калашніков.

Учасники робочої групи по розробці проєкту

Презентація проєкту

На рівні з розробниками, важлива роль у реалізації проєкту належить й здобувачам вищої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)». Саме під час педагогічної практики, яку студенти вказаною спеціальності проходять у закладах загальної середньої освіти, передбачається проведення діагностичних обстежень учнів 5 класів. Зокрема, під час уроків з фізичної культури за погодженням з учнями, адміністрацією школи, батьками школярі мають проходити відповідний інструктаж, виконувати запропоновані випробування, та встановлювати на свої телефони мобільний додаток. Після опрацювання результатів вимірювання, кожен учень на свій мобільний додаток отримуватиме інформацію про схильність до занять різними видами спорту. Також додатково учень отримує інформацію про вид спорту (місце проведення занять, тренерів та їхні контакти, розклад занять і інші відомості про вид спорту тощо).

Важливо відзначити, що реалізація проєкту передбачає тісну співпрацю та взаємодію Хмельницького національного університету, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. До участі у проєкті будуть залучені: здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, учні та вчителі закладів загальної середньої освіти, тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів, батьки.

Окрім спільної зацікавленості у реалізації проєкту, усіма учасниками зустрічі були запропоновані корисні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення майбутньої розробки.

Активне обговорення
Виконуюча обов’язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська

Підтвердженням намірів спільної реалізації проєкту «Спортивний порадник-довідник» стало підписання керівниками Хмельницького національного університету, Департаменту освіти та науки та Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради договору про співпрацю.

Момент підписання договору про співпрацю

Сподіваємося, що тісна співпраця усіх зацікавлених сторін, сприятиме успішній реалізації цього проєкту та дозволить у підсумку отримати низку важливих результатів, зокрема:

 • інформування кожного учня про його фізичні можливості, рівень фізичної підготовленості;
 • визначення загального рівня фізичного розвитку дітей і підлітків у регіоні;
 • знайомство і популяризація видів спорту, що культивуються у місті;
 • надання рекомендацій усім зацікавленим особам (учні, батьки, учителі, тренери) щодо спортивного спрямування на основі наявних у школяра індивідуальних морфо-функціональних можливостей;
 • залучення широких верств учнівської молоді до систематичних занять фізичними вправами;
 • збільшення інформованості учнів щодо проведення різних заходів фізкультурно-спортивного спрямування у місті.
Спільне фото

Завідувач кафедри ТМФВС
Олександр Солтик