ПРОФЕСІОНАЛИ-ПРАКТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, мотивації їх до навчання та удосконалення професійної майстерності 10 листопада 2022 року для студентів 1 курсу була проведена гостьова лекція на тему «Футбольні аналітики – нова роль у футбольному тренерському штабі» професіоналом-практиком – Олександром Панчуком, тренером-аналітиком футбольного клубу «Сабах», що виступає в Прем’єр-лізі Азербайджану. У футбольному сезоні 2022-23 рр. ФК «Сабах» впевнено посідає 2 місце.
Гостьову лекцію було проведено з використання платформи Zoom. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною  мультимедійною презентацією, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності тренера-викладача з певного виду спорту.

Під час лекції здобувачі дізналися про функції та обов’язки футбольних тренерів-аналітиків (статистичних та візуальних); ознайомились з технічними засобами та програмним забезпечення діяльності візуальних футбольних тренерів-аналітиків. Особливий інтерес у здобувачів вищої освіти викликала інформація про виникнення та розвиток аналітичного напряму тренерської діяльності.
Проведення таких занять сприяє формуванню професійних компетентностей та є запорукою отримання якісних знань і набуття практичних навичок майбутніх тренерів-викладачів відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Юрій ДУТЧАК,
професор кафедри ТМФВС