Тенденції розвитку ринку праці для магістрів Фізичної культури і спорту у США

В рамках залучення до аудиторних занять на освітньо-професійній програмі 017 Фізична культура і спорт другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедрою та з метою вивчення зарубіжного досвіду управління закладами фізичної культури і спорту межах освітнього компоненту «Сучасні тренди в управлінні закладами фізичної культури і спорту» кафедрою теорії і методики фізичного виховання і спорту було організовано та проведено лекційне заняття на тему «Особливості менеджменту фізичного виховання у закладах освіти США». Лекційне заняття проводив з використанням програми «ZOOM» менеджер та тренер спортивного клубу «New York Fencing Academy (NYFA)» (Нью-Йоркська академія фехтування) Антон Дутчак. До участі у занятті долучилось 17 осіб, за допомогою технічних засобів та 18 осіб в аудиторії 3-401, серед яких були майбутні магістри фізичної культури і спорту та професорсько-викладацький склад кафедри.
Майбутні магістри спеціальності фізична культура і спорт під час лекційного заняття ознайомились з системою управління фізичною підготовкою у муніципальній школі м. Нью-Йорк та університеті Сент-Джонс (Нью-Йорк).

Тенденції розвитку ринку праці для магістрів Фізичної культури і спорту у США. Хмельницький нацiональний унiверситет

Навчальний процес у школі загалом та фізичного виховання, зокрема, здійснюється у молодшій (elementary), середній (middle), старшій школах (high school), що має різницю у тижневій кількості уроків з фізичного виховання.

Тенденції розвитку ринку праці для магістрів Фізичної культури і спорту у США. Хмельницький нацiональний унiверситет

Особливий інтерес та зацікавленість майбутні магістри проявили до інформації щодо підготовки та проведення спортивних змагань у шкільних та студентських лігах. Детально розглядалась шкільна спортивна ліга (PSAL) м. Нью-Йорк, що утворена за географічним принципом і має три дивізіона та студентська спортивна ліга (NACC). Аналізувались переваги участі закладів освіти у спортивних лігах та можливі преференції для школярі, студентів за участь у означених змаганнях.

Тенденції розвитку ринку праці для магістрів Фізичної культури і спорту у США. Хмельницький нацiональний унiверситет

У другій частині лекційного заняття всі бажаючі отримали відповіді на запитання стосовно організації та управління фізичним вихованням у закладах освіти США.
Переконані, що проведене заняття значно розширило знання здобувачів вищої освіти про систему управління фізичним вихованням у закладах освіти та спонукатиме до використання їх у майбутній професійній діяльності.
У подальшому планується проведення лекційного заняття «Особливості діяльності менеджера спортивного клубу у США».