У науковій бібліотеці тривають заняття з академічної доброчесності

27 квітня студенти спеціальностей «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» разом з викладачами кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту відвідали заняття «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. ПОШУК НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ», яке провела завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Оксана БИЧКО.

Серед обов’язкових освітніх компонентів, які здобувачі вищої освіти мають пройти під час навчання у Хмельницькому національному університеті (як на бакалаврському, так і магістерському рівнях освіти), є написання курсових робіт. З огляду на це, найбільший інтерес у студентів викликали питання, пов’язані з основними принципами академічної доброчесності, правилами оформлення посилань та списку використаних джерел. Також студенти отримали практичні рекомендації щодо використання баз даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, пошукової системи Google Академія, інституційного репозитарію ХНУ тощо.

У викладачів зацікавленість викликала поглиблена інформація про іноземні ресурси відкритого доступу та наукометричні бази даних. Окрім того, під час зустрічі відвідувачі мали змогу ознайомитися з різними пошуковими системами, отримати корисні поради щодо знаходження потрібної інформації. Варто зазначити, що поряд із питаннями інформаційної культури, грамотного поводження з інформаційним середовищем учасники зустрічі торкнулися ще однієї важливої теми сучасності – «Використання штучного інтелекту у житті людини».

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету,

кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту