В УНІВЕРСИТЕТІ ПРОЙШЛИ ЧЕРГОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТРЕНЕРІВ (ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ) ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

З метою оновлення та вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки  у тренерів-викладачів ДЮСШ шляхом поглиблення і розширення спеціальних знань, вмінь, необхідних для ефективного виконання ними посадових (функціональних) обов’язків з урахуванням перспектив їх професійного зростання в межах спеціальності Центром післядипломної освіти за сприяння кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорт в період з 18 по 27 квітня 2023 року у відповідності до сертифікованої програми «Сучасні аспекти теорії і практики навчально-тренувальної і змагальної діяльності». 
В якості слухачів виступали представники позашкільних навчальних закладів спортивного профілю з Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Харківської областей загальною чисельністю 55 особи.

Заняття зі слухачами проводились з використанням програми «ZOOM», а здача іспитів – у змішаному режимі, жителі Хмельницької області оф-лайн, інші – он-лайн.

Проведені Курси забезпечать можливість присвоєння тренерам-викладачам при умові відповідних результатів їх вихованців тренерських категорій – друга, перша та вища.

Юрій ДУТЧАК,
Професор кафедри ТМФВС