Навчальна педагогічна ознайомчо-фахова практика майбутніх вчителів

З 1 по 14 лютого здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Середня освіта. Фізична культура» проходили педагогічну ознайомчо-фахову практику в закладах загальної середньої освіти.

Педагогічна практика є органічною частиною навчально-виховного процесу, що забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів із їхньою практичною діяльністю у закладах загальної середньої освіти. Метою практики передусім є формування у здобувачів вищої освіти знань щодо структури, принципів організації та управління закладом загальної середньої освіти, вміння проводити аналіз навчальних занять і виховних заходів та творчо застосовувати ці знання та вміння у майбутній педагогічній діяльності.

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти шляхом власного досвіду оволодівали уміннями і навичками викладання предмету «Основи здоров’я», виховання молодого покоління, навчались самостійно й творчо застосовувати знання, здобуті у процесі навчання в Хмельницькому національному університеті.

Цього року практика мала певні особливості, оскільки у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації  навчальний процес у закладах загальної середньої освіти було переведено в онлайн формат. Але цей виклик студенти нашої спеціальності витримали: докладно ознайомились із сайтами ЗЗСО, нормативно-правовою та начально-методичною базами, методичним забезпеченням навчального процесу, провели онлайн знайомство з учнями відповідних класів, відвідали заняття з основ здоров’я, що відбувались на платформах Zoom, Google Meet, долучались до проведення занять у якості помічників учителя тощо.

Варто зауважити, що такий формат проходження практики дав можливість здобувачам вищої освіти на власному досвіді переконалися, що уміння застосувати інноваційні інформаційні технології у практичній діяльності наразі є необхідною умовою ефективної професійної діяльності сучасного вчителя.

Ірина Квасниця,
викладач кафедри теорії і методики
фізичного виховання і спорту